Jordi Gallardo, Ministre de Presidència, Economia i Empresa Govern d'Andorra
Legal Notícies

Què representa per Andorra la recent aprovació de la llei dels esports electrònics?

Som la segona jurisdicció europea que regula els eSports. Només França ho ha legislat abans. I a nivell internacional som la cinquena jurisdicció que ho fa. La nostra llei intenta aportar concreció, seguretat jurídica i aspectes com el codi ètic o el codi deontològic que permetran, més enllà de generar retorn econòmic com a indústria, fomentar una activitat que no només hem de mirar des d’una vessant competitiva o d’oci, sinó des de moltes altres dimensions. En el nostre cas veiem la possibilitat de generar riquesa i llocs de treball, però també, i en això m’atreveixo a dir que som pioners, de fomentar la indústria turística, educativa, social i tecnològica.

Fins on han arribat els ecos de l’aprovació de la llei i el pla estratègic?

Hem tingut converses tant amb equips professionals que es dediquen als eSports com amb creadors de continguts i indústria associada. Aquest és un sector en creixement amb unes perspectives increïbles. També hem parlat amb empreses que es dediquen a crear gaming centers i a organitzar esdeveniments esportius internacionals. La majoria de contactes han estat amb empreses europees que s’han interessat en l’estratègia de país al voltant d’aquest sector. El nostre objectiu és convertir-nos en un referent europeu.

La dimensió del país juga a favor per legislar amb cintura i adaptar-se ràpidament a les necessitats que sorgeixin.

Hi veiem moltes possibilitats. Ser petits ens permet regular una llei i impulsar un pla estratègic en poc temps i mantenir-nos molt a prop del sector privat. L’hem treballat amb sectors locals i internacionals i tota la informació que hem recollit ens ha ajudat a elaborar aquest pla que té cinc dimensions i set eixos estratègics, alguns dels quals ja hem començat a desenvolupar. Per exemple, hem insistit en introduir els eSports al sistema educatiu andorrà, perquè creiem que poden transmetre valors més enllà de les etiquetes que fàcilment es reconeixen.

¿És contradictori promoure els eSports en l’àmbit educatiu quan s’alcen veus d’experts que alerten de la dependència de les pantalles d’infants i joves?

Voler apartar els joves avui dia de les pantalles és una lluita perduda, perquè són nadius digitals. Però sí que se n’ha de fer un bon ús. Un ús controlat, i per això s’haurà de fer pedagogia. Tot depèn del consum que se’n faci.

Més enllà de la llei, quines accions ja s’han començat a desenvolupar?

Treballem en la creació d’una agència de ciberseguretat. Abans de final d’any tindrem una trobada empresarial al voltant del món dels negocis relacionats amb aquesta indústria. Serà un fòrum internacional amb empreses i inversors. També organitzarem una competició.

Quin tipus de competició serà?

Andorra pot ser, per ubicació, un lloc interessant per a un producte competitiu que no existeix a hores d’ara. Això serà a mitjà termini; però la competició que organitzarem aquest any ens ha de començar a traçar el camí. L’àmbit competitiu és important perquè genera una dimensió turística, però hi ha una dimensió econòmica que també ho ha de ser.

Comparteix publicació:

Related Posts

No Comments

Leave a Reply